Amiben Hiszünk

Küldetésünk

Az OTW (Szervezet a Transzformatív Munkákért) egy nonprofit szervezet amit rajongók alapítottak, a rajongók érdekeinek szolgálatáért úgy, hogy hozzáférést biztosít a rajongói munkákhoz és történetükhöz, illetve megőrzi azokat és a rajongói kultúra számtalan formáját. Hisszük, hogy a rajongói munkák transzformatívak és a transzformatív munkák jogszerűek.

Az OTW a transzformatív rajongói munkák egy olyan gyakorlatát képviseli, ami történetileg elsődlegesen női kultúrában gyökeredzik. Az OTW megőrzi ezt a történelmet küldetésünk megvalósítása során, miközben buzdít a kulturális identitások új, nem-mainstream kifejezésére a fandomban.

Jövőképünk

Egy olyan jövőt látunk magunk előtt amelyben minden rajongói munkát legálisként és transzformatívként ismernek el, és elfogadják azokat, mint legitim kreatív munkát. Proaktívak és innovatívak vagyunk a munkáink kereskedelmi kihasználástól és jogi támadástól való óvásában és védelmében. Megőrizzük a rajongói gazdaságunkat, értékeinket, és kreatív önkifejezésünket azzal, hogy védelmezzük és gondját viseljük rajongótársainknak, a munkánknak, kommentárjainknak, történetünknek, és identitásunknak, miközben a lehető legszélesebb körű hozzáfárést nyújtjuk a rajongói aktivitáshoz minden rajongó számára.

Értékeink

 1. Nagyra becsüljük a transzformatív rajongói munkákat és az innovatív közösségeket amikből eredtek, beleértve a médiát, rpf-et, animét, képregényeket, zenét, és a videó alkotásokat.
 2. Nagyra becsüljük az identitásunkat, mint elsődlegesen női közösséget aminek kreativitásban és kommentárban gazdag története van.
 3. Nagyra becsüljük az önkéntes-alapú infrastruktúránkat és a rajongói ajándék gazdaságot ami elismeri és ünnepli az értéket számtalan és sokféle tevékenységben.
 4. Hangsúlyt fektetünk a rajongói tevékenységek lehető leghozzáférhetőbbé tételére mindazok számára akik részt szeretnének venni azokban.
 5. Nagyra értékeljük a végtelen változatosságot végtelen kombinációkban. Nagyra értékelünk minden transzformatív munkában résztvevő rajongót: bármilyen bőrszinű, nemű, kultúrájú, szexuális identitású, vagy képességű legyen is. Értékeljük a rajongói ötletek és kultúrák akadálytalan cseréjét és keveredését, miközben a fandom homogenizációjának és központosulásának elkerülésére törekszünk.

Céljaink

2007 óta az OTW lefektette egy életteli és kreatív szervezet alapjait:

 • Megalapította az OTW-t mint az amerikai adóhatóság által elismert non-profit szervezetet.
 • Infrastruktúrát hozott létre az OTW számára a tanács és bizottságok létrehozásával, tagok keresésvel és adományokért folyamodással, szövetségek alakításával, és választások tartásával.
 • Bátorította a közösségi eszmecserét és hozzászólást az OTW weboldalán, online és offline tereken, ahol rajongók összegyűlhetnek.
 • Megtervezte, programozta és elindította az Archive of Our Own-t – AO3 (A Mi Archívumunk), egy webarchívumot transzformatív munkák tárhelyéül.
 • Módokat kutatott fel a rajongói munkák lehető leghozzáférhetőbbé tételére.
 • Megalapított egy jogi segítségnyújtó projektet és szövetségeket kötött a rajongói munkák védelmére jogi támadásokkal szemben.
 • Létrehozott egy fandom wikit a transzformatív munkák történetének illetve azon fandomok megőrzésére amikből azok erednek.
 • Létrehozott egy tudományos szakfolyóiratot a rajongói munkák és gyakorlatok kutatásának elősegítésére.
 • Kidolgozott egy hosszútávú tervet a szervezet számára.
 • Felvállalt további a transzformatív fandom számára lényeges projekteket, úgymint a rajongó történet és rajongói munkák megőrzése, infrastruktúra építése és fenntartása a rajongók számára és a fandom tudományos kutatásának szponzorálása.